Demervalls har under flera år fungerat som strategiska konsulter för Centerpartiet för att hjälpa till med att förbereda Centerpartiet på att göra en så bra valrörelse som möjligt. Sedan årsskiftet har Magnus gått in i en roll som strateg, knuten till valledningen och partiledningen, och uteslutande jobbat med fokus på valvinst 2018.

Under valkampanjens slutskede har Magnus roll och arbete som strateg för Centerpartiet intensifierats ytterligare. Därför finns han nu på plats i Stockholm fram till valet, för att strategiskt och operativt hjälpa Annie, valledningen och Centerpartiet på bästa sätt.