Frida intervjuas angående vikten av valfrihet i välfärden och vilka konsekvenserna kan tänkas bli för många friskolor på landsbygden om vinstbegränsningar införs efter valet. https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/vinst-i-valfarden/nedlagd-byskola-fick-nytt-liv-men-hotas-av-politiken_717352.html